Üldine

1. Käesolev privaatsuseeskirjad täiendavad makseteenuste üldist lepingut ja jõustuvad makseteenuste üldlepinguga.

2. Entara UAB austab õigust privaatsusele ja teeb kõik endast oleneva, et tagada sellel saidil töödeldavate isikuandmete ja muu teabe turvalisus ja konfidentsiaalsus.

      

3. Seda veebisaiti külastades ja / või sellel sisalduvat teavet ja / või teenuseid kasutades aktsepteerib ja nõustub klient, et ta tunneb seda privaatsuspoliitikat, saab sellest aru ja on sellega nõus. See privaatsuspoliitika ei kehti muude Interneti ja mitte-Interneti-projektide, samuti Entara UAB toodete või teenuste kohta. Entara UAB jätab endale õiguse muuta oma privaatsuspoliitika sätteid oma äranägemise järgi; seetõttu on klient selle veebisaidi külastamisel kohustatud veenduma, et ta on tutvunud privaatsuspoliitika uusima versiooniga, mida rakendatakse iga kord, kui klient veebisaiti külastab.

      

Isikuandmete haldus

      

4. Teatavaid sellel veebisaidil sisalduvaid andmeid, mida Entara UAB saab otse kliendilt ja / või avalikult kättesaadavaid infofaile, võib käsitleda isikuandmetena ja seetõttu töötleb Entara UAB neid vastavalt Eesti seadustele ja muudele seadustele ning käesolevatele poliitika sätetele privaatsus.

      

5. Klient võib neid veebisaite külastada ilma enda kohta teavet esitamata, kuid kui klient soovib hakata veebisaidil kasutama Entara UAB pakutavaid teenuseid, palub Entara UAB kliendil edastada oma e-posti aadress ja / või telefoninumber, samuti nimi ja perekonnanimi või ettevõtte nimi ja muu teave (sõltuvalt teenustest, mida klient kavatseb kasutada).

      

6. Tavaliselt haldab Entara UAB järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi; E-posti aadress mobiiltelefoni number; isikukood; isikut tõendava dokumendi üksikasjad; Sünniaeg; Foto; Aadress allkiri IP-aadress; igasugune teave, mille on esitanud Entara UAB klient

      

7. Kliendi edastatud andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: tuvastamine; isikuandmete kinnitamine; erinevate lepingute sõlmimine, täitmine ja kontroll; rahapesu või muu ebaseadusliku tegevuse avastamine ja ennetamine.

      

8. Entara UAB võib sellel saidil kasutada küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse kliendi veebibrauserisse ja salvestatakse tema arvuti kõvakettale. Küpsised saadetakse kliendi arvutisse esimest korda veebisaiti külastades. Hiljem kasutatakse küpsiseid kliendi arvuti tuvastamiseks ja tema juurdepääsu sellele veebisaidile või sellel sisalduvale teabele hõlbustamiseks. Klient nõustub kasutama küpsiseid. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid, kuid klient saab oma brauseri seadeid muuta nii, et küpsiseid ei aktsepteerita. Sel juhul ei pruugi mõned funktsioonid töötada.

9. Nagu paljud veebisaidi haldajad, jälgib ka Entara UAB veebisaidi külastusi ja kogub teavet selle kohta, mitu inimest veebisaiti külastas, mis on külastajatele mõeldud Interneti-teenuse pakkuja serveri domeeninimi jne. Seda teavet kogutakse automaatselt ajaline külastus saidile. See aitab saidi halduril mõista, kuidas külastajad seda saiti kasutavad, ja parandab Entara UAB pakutavaid teenuseid.

      

10. Kogu ülaltoodud teavet, mis sisaldab kliendi isikuandmeid, ei edastata kliendi nõusolekuta kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui kehtivad õigusaktid nõuavad teisiti või kui see on vajalik teenuste osutamiseks. Entara UAB jätab endale õiguse oma äranägemise järgi palgata teisi inimesi Entara UAB nimel teatud funktsioonide täitmiseks. Nendele inimestele määratud funktsioonide täitmiseks võib osa kliendi teabest olla neile kättesaadav. Mainitud inimesed ei saa seda teavet kasutada muul eesmärgil kui neile määratud funktsioonide täitmiseks.

      

11. Sellel saidil töödeldavate isikuandmete haldaja on Entara UAB, nagu on määratletud makseteenuste üldlepingus.

      

Juurdepääs isikuandmetele, nende parandamine ja keeldumine

      

12. Isikuandmete subjektil on õigus nõuda tutvumist Entara UAB-s säilitatavate isikuandmetega, teada saada, kuidas neid töödeldakse, ja nõuda, et sellised andmed talle edastataks. Andmeid võib tasuta esitada üks kord kalendriaastas, kuid muudel juhtudel võidakse andmete esitamise eest nõuda tasu, mis ei ületa andmete edastamise kulusid.

      

13. Isikuandmete subjektil on õigus nõuda Entara UAB-lt kõigi tema isikuandmete tasuta parandamist. Samuti on isikuandmete subjektil õigus keelduda oma isikuandmete haldamisest ja avaldada neid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuste osutamiseks.

      

14. Juurdepääsu, parandamise ja keeldumise taotluse saab saata e-posti aadressil [email protected]. Klient peab taotluses selgelt märkima oma nime, perekonnanime ja kasutajanime.

      

Isikuandmete töötlemine kliendi teavitamiseks

      

15. Süsteemi registreerides nõustub isikuandmete subjekt, et Entara UAB töötleb tema andmeid teavitamise eesmärgil, st teavituste saatmiseks Kliendile osutatavate teenuste, nende hindade ja omaduste muutustest, Kliendiga sõlmitud lepingutest ja sarnastest muudatustest , Entara UAB süsteemisõnumid ja muud pakutavate teenustega seotud teatised.

      

kolmandate osapoolte saidid

      

16. Entara UAB ei vastuta kliendi konfidentsiaalsuse tagamise eest kolmandate osapoolte saitidel, isegi kui kolmandate osapoolte saitidele pääseb juurde sellel saidil pakutavate linkide kaudu. Entara UAB soovitab teil tutvuda kõigi veebisaitide privaatsustingimustega, mis ei kuulu Entara UAB-le.

logo kasutamine

      

17. Entara UAB pakub ettevõttele Leobit.io teenuseid kasutavat klienti äri- ja ametialaste vajaduste jaoks võimaluse näidata süsteemis tasuta tema pakutavate teenuste ja kaupade kirjeldust lepingu kehtivuse ajal (kui see ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega). Entara UAB-l on õigus süsteemist selline kirjeldus ja / või logo eemaldada või mitte seda eraldi hoiatada ja täpsustamata eemaldamise või reklaami puudumise põhjuseid.

      

18. Klient, kes kasutab Entara UAB teenuseid äri- ja ametialasteks vajadusteks, nõustub kasutama oma nime ja / või logo Entara UAB-s otseturunduse jaoks (näiteks selleks, et näidata, et klient kasutab Entara UAB pakutavaid teenuseid.       

infoturve

      

19. Entara UAB eesmärk on tagada kliendilt saadud teabe ja avalike andmefailide maksimaalne turvalisuse tase. Entara UAB kasutab mitmesuguseid administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta sellist teavet loata juurdepääsu, kasutamise, kopeerimise või avalikustamise eest.

      

Lõppsätted

      

20. Neid privaatsusavaldusi reguleerib Eesti seadus. Kõik selle privaatsuspoliitikaga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kui kokkuleppele ei ole võimalik jõuda, siis Eesti kohtutes.

      

21. Selle privaatsuspoliitika sätetes kasutatud mõiste “see veebisait” viitab leobit.io.